sabrina 01

 

През юли 2020 г. Клуб УРГО започна изпълнението на проекта SABRINA, финансиран от DTP.

Велосипедната инфраструктура в Дунавския регион е до голяма степен в ранен етап на развитие, особено извън големите градски райони. Като се имат предвид ползите, които колоезденето има за околната среда, транспортната мултимодалност, туризма, здравето и т.н., този факт е както възможност за развитие, така и съществен риск за безопасността, ако не е подходящо адресиран.

Шокиращи факти идват дори от развитите страни (т.е. Нидерландия), където през 2017 г. повече хора бяха убити и сериозно ранени на велосипеди, отколкото в коли. Намаляване на фатални и сериозни наранявания, свързани с колоездача, прави този проблем очевиден навсякъде, особено там, където осигуряването на колоездене не съществува или е лошо, като в регион Дунав.

Целта на този проект е да се справи с проблемите на безопасността на колоездачната инфраструктура по съществуващи, планирани и липсващи велосипедни коридори, пресичащи Дунавския регион чрез повишаване на осведомеността за безопасността на велосипедната инфраструктура, улесняване на трансфера на най-добри практики и транснационално сътрудничество чрез учебни дейности.

SABRINA обхваща маршрути, пресичащи 12 държави в Дунавския регион и включва 11 партньора от 8 държави. Освен цялостно картографиране на риска по велосипедни маршрути, SABRINA ще интегрира две съществуващи методологии за оценка (EuroVelo ECS и EuroRAP) и ще предостави интегрирана методика за оценка на риска от велосипедна инфраструктура за бъдеща употреба.