3th meeting prosperity annonceТретата среща на работната група (РГ) по PROSPERITY се проведе на 16 август 2018 г. в зала на общинско предприятие „Паркинги и синя зона” – Варна.

Присъстваха общински експерти, членове на Парламента и консултанти. Доц. Илиева запозна групата с планираното Национално обучение по мобилност за общински експерти и бяха взети решения относно неговото провеждане. Беше дискутиран и спечеления проект на Клуб УРГО към Европейската програма за коопериране на градове IUC, съгласно който Варна ще се кооперира със Санта Моника, Калифорния за планиране на устойчивата мобилност.

За повече информация: Програма на срещата, снимки

Програма на срещата:

  1. Резюме на решенията от втората среща на РГ;
  2. Изпълнение на проекта. Планиране на Национално обучение по мобилност за общински експерти през ноември 2018 г.;
  3. Развитие на мрежата – дейности през следващите 3-5 год. Как да се продължи работата слeд проекта;
  4. Представяне и дискусия на проекта по IUC.