prosperity 13.09.2017 annonceВтората промоционална среща по PROSPERITY се проведе на 13 септември 2017 г. в Областна администрация – Варна в рамките на заседанието на Областния съвет за развитие.

Г-жа П.Ризова – регионален миниджър на Клуб УРГО и г-н Младен Иванов – експерт по проекта представиха регионалната програма по ПУГМ за област Варна. Обект на последвалите дискусии беше синергията с други регионални проекти и големите ползи за област Варна от изпълнението на инициативи на ЕС.

За повече информация:

Покана

Презентация

Споразумение