annonce last mileКлуб "Устойчиво развитие на гражданското общество" оповестява Публично съобщение за набиране на ценови предложения.

 

Предмет: Извършване на услуги в рамките на Проект LAST MILE (“Устойчива мобилност за последната миля в туристическите региони“).

По-долу можете да се запознаете подробно със съобщението и да го свалите.

Публично съобщение за набиране на ценови предложения