last mile varna annonceОткриването на проекта се състоя в залата на Областна управа – Варна на 19 юли 2016 г. Събитието започна с прес-конференция, на която ръководителят на проекта доц. Лучия Илиева представи неговите цели и деййностите, които предстои да се извършат в региона.

Участниците – журналисти, кметове и общински експерти по транспорт и евроинтеграция бяха поканени на обеден коктейл, след което се проведе първото обучение по проекта. Бяха демонстрирани успешни практики за устойчива мобилност в Добрички регион – резултат от предишен проект на Клуб УРГО.

Дискутираха се много въпроси, свързани с регионалните транспортни схеми и развитието на туризма във Варненска област. Заинтересованите страни се обединиха около идеята да сътрудничат за успешното изпълнение на проекта.

За повече информация: 

 

  • last_mile_varna_01
  • last_mile_varna_02
  • last_mile_varna_03
  • last_mile_varna_04
  • last_mile_varna_05
  • last_mile_varna_06
  • last_mile_varna_07