brochure cover bg annonceКлуб "Устойчиво развитие на гражданското общество" направи превод на третата брошура по проекта ECCENTRIC, издадена през септември 2019 г. и съдържаща успешни примери и практики, разработени и внедрени от участниците в проекта.

Прочети още...

stockholm annonceДвете събития се проведоха в комплекс „Бергендал” край Стокхолм в периода 12-14 юни 2019 г. Участниците отчетоха извършените дейности по проекта до настоящия момент и подготовката за втория междинен отчет.

Прочети още...

ecc disabled annonceШестият семинар по ECCENTRIC беше проведен в офиса на Съюза на Хората с увреждания в Русе на 31 май 2019 г. с цел да се дискутират техните специфични проблеми, свързани с придвижването им и достъпността на градската среда.

Прочети още...