ecc 3th pp meeting annonceСрещата се проведе в община Стокхолм от 13 до 15 септември 2017 г. Участниците обсъдиха извършените дейности по проекта през първата година от неговото изпълнение и подготовката за форума на мрежата СИВИТАС в Португалия.

Прочети още...

eccentric seminar annonceПредставители на активни нестопански организации се събраха в Русе по покана на Клуб „Устойчиво развитие на гражданското общество“, за да се запознаят с напредъка на проект „Сивитас - Ексцентрик“ и да обсъдят мерките, предвидени да подобрят качеството на живот в кв. „Дружба“ чрез развитие и усъвършенстване на възможностите за мобилност.

Прочети още...