tmc annonceОще един, осми семинар по ECCENTRIC беше организиран в Русенския общински инфо-център, на който присъства неговият персонал от 8 души.

На срещата беше представен сборник с доклади по проекта и бяха дискутирани теми, свързани с мобилността в условията на КОВИД-19. Особен акцент беше поставен върху доставката на нови електробуси в Русе.

За повече информация: Cнимки, покана

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directory! Debug: specified directory - http://csdcs.org/02.projects/25.eccentric/ruse_tmc/gallery