stockholm dg annonceПо време на Общото събрание на проекта ECCENTRIC в Стокхолм се проведе поредната среща на групата експерти по разпространение на информацията.

Обсъдени бяха постигнатите до момента резултати, издадените печатни материали и направените електронни публикации.

Проведе се дискусия на тема как проекта да се направи по-видим в социалните медии.

За допълнителна информация: Снимки, дневен ред, презентация

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directory! Debug: specified directory - http://csdcs.org/02.projects/25.eccentric/stockholm/gallery_02