civitas dm annonceПо време на форума CIVITAS 2018 се проведе редовната среща на комуникационните мениджъри по проекта ECCENTRIC.

Бяха обсъдени текущите задачи по разпространение на информация и добри практики в рамките на проекта, както и с други проекти на CIVITAS.