ecc 3th pp meeting annonceСрещата се проведе в община Стокхолм от 13 до 15 септември 2017 г. Участниците обсъдиха извършените дейности по проекта през първата година от неговото изпълнение и подготовката за форума на мрежата СИВИТАС в Португалия.

Шведските партньори организираха обеколка на места, където бяха демонстрирани въведените мобилни мерки. Беше предложена интересна социална програма с вечеря на круиз и посещение на известни заведения в шведската столица.

 

За повече информация:

Програма на срещата