ecomm2018 annonceДоц. Илиева беше поканена за участие в ЕСОММ2018, която се проведе в периода 29 май - 1 юни в гр. Упсала, Швеция.

Тя представи проекта и концепцията за разработка на Планове за устойчива мобилност на туристическите региони (ПУМТР) на сесията „Предизвикателства”, което предизвика оживена дискусия сред участниците – мобилни експерти и представители на европейски градове и общини.

 

За повече информация: Снимки, програма на конференцията, презентация

Warning: No images in specified directory. Please check the directory! Debug: specified directory - http://csdcs.org/02.projects/27.transdanube.pearls/ecomm2018/gallery