5th sump conference annonceВ съответствие с решението на Европейската комисия да направи 2018 година на мултимодалността, 2018 SUMP конференцията се фокусира върху "Планиране за мултимодални градове", разглеждайки различните видове транспорт, тяхната интеграция и комбинирани решения за мобилност за пътниците и товарите в градовете и регионите.

В рамките на сесия D2.THE LOCAL CONTEXT "Addressing islands and tourism-related mobility" доц. Лучия Илиева представи презентация на тема "FROM SUMP TO SRTMP ALONG DANUBE"

 

За повече информация: Cнимки, програма, презентация

Warning: No images in specified directory. Please check the directory! Debug: specified directory - http://csdcs.org/02.projects/27.transdanube.pearls/sump_conference/gallery