wahau annonceТрима представители на Клуб УРГО взеха участие в учебното посещение в Австрия и Словакия (10-14 юни 2013 г.) с цел обмяна на опит в областта на устойчивия туризъм.

Бяха посетени забележителности в долината Вахау, след което участниците присъстваха на обучението по проекта в Братислава.

 

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directory! Debug: specified directory - http://csdcs.org/02.projects/20.transdanube/gallery04

На 13 юни те посетиха конференцията Велосити във Виена.

velocity logo

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directory! Debug: specified directory - http://csdcs.org/02.projects/20.transdanube/gallery05