vitoria annonceПетата среща на пратньорите по проект PROSPERITY се проведе в гр. Витория де Гастейц от 3 до 5 април 2019 г. От страна на Клуб УРГО в нея взе участие доцент Лучия Илиева.

Основна тема на дискусиите беше приключването на проектните дейности и участието в предстоящата Конференция по ПУГМ на ЕК, организирана в Гронинген. Клуб УРГО е поканен от организаторите да представи темата „ПУГМ и климатичните промени”.

 

За повече информация: Снимки, програма на срещата

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directory! Debug: specified directory - http://csdcs.org/02.projects/26.prosperity/5th_meeting/gallery