berlin prosperity annonceЧетвъртата среща на пратньорите по проект PROSPERITY се проведе в Берлин от 22 до 26 октомври 2018 г. В срещата взеха участие представители на Клуб УРГО, Община и Областна администрация - Варна.

Особен акцент беше поставен върху предстоящото обучение на общински експерти по SUMP, което ще се проведе на 12-15 ноември във Варна.

 

За повече информация: Снимки, програма на срещата

Warning: No images in specified directory. Please check the directory! Debug: specified directory - http://csdcs.org/02.projects/26.prosperity/berlin/gallery