prosperity namrb annonceПървата национална среща по PROSPERITY беше организирана съвместно с НСОРБ-Актив в рамките на Годишната среща на общинските евроексперти.

Тя се проведе на 19 ноември 2016 в хотел „Рамада” – София с около 200 участници. Ръководителят на проекта г-жа Илиева представи накратко целите и задачите му, насочени към повишаване капацитета на държавните органи и изграждане на национални рамки за Планове за устойчива градска мобилност (SUMP) съгласно насоките на ЕК. Тя изрази съжаление, че досега министерствата не проявяват интерес към тези дейности и посочи, че липсата на централна координация може да се отрази негативно върху възможностите за европейско финансиране на градовете.

За повече информация:

Warning: No images in specified directory. Please check the directory! Debug: specified directory - http://csdcs.org/02.projects/26.prosperity/namrb/gallery

 

 

 

civitas 2020 logo web

CIVITAS PROSPERITY

Supporting local and national authorities to improve the quality and uptake of Sustainable Urban Mobility Plans