poster-csdcsПървият  национален семинар по ENDURANCE се проведе на 13 октомври в Албена в рамките на ІХ–та Годишна среща на местните власти, организирана от Националното сдружение на общините в Република България.

Г-н Лъчезар Росенов запозна аудиторията с Европейските политики по отношение на устойчивите градски мобилни планове, тяхната същност и възможностите за подпомагане на общините при разработката им в рамките на европейски проекти, изпълнявани в България от Клуб „Устойчиво развитие на гражданското общество“. Подробно беше представен проектът ENDURANCE.

Семинарът беше подкрепен от изложба постери, представящи мобилни мерки, въведени в европейските градове. Г-н Страхил Карапчански, заместник - кмет на Община Русе и г-жа Милена Димитрова, главен специалист от Община Каварна разказаха за установеното плодотворно сътрудничество с Клуба и въведените мобилни мерки в техните градове.

Warning: No images in specified directory. Please check the directory! Debug: specified directory - http://csdcs.org/02.projects/22.endurance/albena/gallery1

Изложба за устойчив транспорт

Warning: No images in specified directory. Please check the directory! Debug: specified directory - http://csdcs.org/02.projects/22.endurance/albena/gallery2

Loading...

Loading...

Loading...