endurance annonceКлуб УРГО е българският партньор в проект ENDURANCE, който започна на 1 май 2013 г. Той е финансиран от EACI и представлява продължание на инициативата EPOMM PLUS.

В проекта има 25 партньори от 25 страни-членки на ЕС. Новият проект ще  създаде мрежа от европейски градове, в които са внедрени Устойчиви планове за градска мобилност.

 

 

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directory! Debug: specified directory - http://csdcs.org/02.projects/22.endurance/gallery01