eltis csdcs annonceЕвропейската Комисия подпомага решаването на транспортните проблеми в градските зони чрез стимулиране на регионалните и местни власти да разработват и внедряват  Планове за Устойчива Градска Мобилност (ПУГМ).

В своя План за действие по Градска мобилност тя реши да предостави ръководства и материали за промоция на обмена на добри практики, да очертае основните проблеми и да финансира образователни мероприятия за професионалистите в областта на градска мобилност.

През 2012 г. екип от експерти, назначени от ЕК, ще провежда 35 семинара за информиране и повишаване на техническите умения в областта на ПУГМ из цяла Европа.За България са предвидени два семинара - информационен и технически.

Българският партньор по проекта е Клуб "Устойчиво развитие на гражданското общество".

 

 eltisplus countries

 

Loading...