eltis annonce

ELTIS улеснява обмена на информация, знания и опит в областта на градската мобилност в Европа. Проектът е насочен към лицата, работещи в областта на транспорта, както и в свързаните с тях дисциплини, включително градско и регионално развитие, здравеопазване, енергетика и опазване на околната среда.

ELTIS подкрепя създаването на градските транспортни системи, които използват по-малко енергия и отделят по-малко емисии, като същевременно се подобрява конкурентоспособността на градските райони и мобилността и качеството на живот на техните граждани.

WEB сайт на Проект ELTIS+

 

Видеопрезентация за проекта