tra2020

TRA, Транспортната изследователска арена, е най-голямата европейска научноизследователска и технологична конференция за транспорт и мобилност. През 2020 г. TRA се провежда в Хелзинки, Финландия. Клуб "Устойчиво развитие на гражданското общество" участва в конференцията с доклад.

The Role of Education for Sustainable Urban Mobility

Докладът обхваща прилагането на обучение за управление на мобилността в рамките на проекта CIVITAS ECCENTRIC в България, със специален акцент върху комуникацията и експериментирането на предложенията за устойчива мобилност. Той е предназначен за преодоляване на надценяването на моторизирания частен транспорт за сметка на местния обществен транспорт и пешеходната и велосипедната мобилност.

Успешното управление на мобилността включва и професионален маркетинг, адресиран към различни целеви групи. Обучителните дейности в Русе насърчават различни участници, заинтересовани страни и потребители на обществения транспорт и мобилните услуги да възприемат навици за устойчива мобилност, за да превърнат ходенето пеша и колоезденето в по-безопасни и по-желани начини за пътуване в квартала и периферията.

Специален акцент се поставя върху пътната безопасност, за да се повиши обществената осведоменост и да се намали рискът от пътни инциденти.