cfcu annonce

Проект CFCU/TR 0801.08-02 - EuropAid/130031/D/ACT/TR: Да нарушим мълчанието: да се борим против насилието над жени и момичета с увреждания

Жените с увреждания в Турция често са подложени на домашно насилие, което нарушава техните човешки права.

 

Проектът цели да проучи как е решен този въпрос в страните от ЕС и какъв положителен опит може да се пренесе в Турция.

Loading...