bump training sofia annonceВ отговор на завишения интерес към ПУГМ, Клуб УРГО организира 2 промоционални семинара по BUMP с цел да информира възможно повече потребители за резултатите от проекта.

Първият семинар се организира съвместно с ГБИТК в залата на Немското посолство в София на 23 февруари. Доц. Илиева проведе и допълнително обучение на участниците по новата програма на ЕК Н2020.

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directory! Debug: specified directory - http://csdcs.org/02.projects/21.bump/dissemination/gallery1

 

Програма 

Loading...

 

Вторият семинар се проведе в община Варна под егидата на кмета на 11 март. Той беше съпроводен от обучение по паркинг-политики с лектор Дж.Мингардо от Университета "Еразмус" - Ротердам.

Warning: No images in specified directory. Please check the directory! Debug: specified directory - http://csdcs.org/02.projects/21.bump/dissemination/gallery2

 

Програма 

Loading...

 

Презентация

Loading...