Zaragoza annonceФиналната среща на партньорите по проекта се проведе в Сарагоса, Испания в офиса на CIRCE.

Участниците докладваха за коучинг-дейностите и обмениха опита си при разработката на ПУГМ. Водещият партньор съобщи, че по мнение на ЕК, най-успешен партньор е Клуб УРГО с разработени 8 ПУГМ в България. По този повод доц. Илиева е поканена от ЕК в Брюксел на 16 март 2016 г., където ще докладва успешното изпълнение на проекта пред EASME и DG MOVE.

 

За повече информация:

Warning: No images in specified directory. Please check the directory! Debug: specified directory - http://csdcs.org/02.projects/21.bump/zaragoza/gallery

Дневен ред на срещата

Loading...