benefit documents annonceВ хода на проекта от партньорите са разработени редица документи, които обобщават направеното в отделните страни, постигнатите резултати и натрупания опит и предлагат добри практики на други градове, които желаят да ги ползват за развитие на градската мобилност.

 

 

 
Модерни мерки за увеличаване ползването на градски транспорт от фирмените служители

Loading...

 

Advanced actions to increase public transport use of employees and students

Loading...