Клуб УРГО взе участие във втората годишна среща на Европейската мрежа за зелени обществени поръчки (ЗеОП)

lisbon annonceСрещата се проведе в Лисабон на 13 февруари 2019 г. Тя анализира силните и слабите страни на ЗеОП, възможностите, потенциала за репликиране и въздействието на дейностите по ЗеОП на участващите организации.

НПО споделиха своя опит в областта на зелените обществени поръчки в различни сектори. Беше представен напредъкът в разработването и прилагането на критериите на ЕК за зелените обществени поръчки, както и на инструментариума за обучение по зелени обществени поръчки. 

 

За повече информация: Снимки, програма