Клуб УРГО организира семинар за общински служители "Зелените обществени поръчки (ЗеОП) и тяхното приложение в транспорта"

workshop gpp varna annonceСеминарът се проведе на 16 ноември в сградата на Областна администрация Варна по покана на Областния управител г-н Стоян Пасев. Регионалната администрация на Варна има споразумение с Клуб УРГО за сътрудничество в областта на устойчивото градско развитие и планирането на мобилността.

Представители на всички общини от област Варна бяха поканени да научат повече за ЗеОП и да планират бъдещите търгове за своите проекти съгласно еко-правилата в транспортния бранш.

Участниците получиха екологични торбички с емблемата на ЗОП, съдържащи материали от събитието и отпечатания Регионален план за действие на Варна (на рециклирана хартия), в резултат на предишен проект на INTERREG Европа.

За повече информация: Снимки