Клуб УРГО проведе Кръгла маса на тема „Зелени обществени поръчки (ЗеОП) и тяхното приложение в транспорта”

gpp ruse annonceСъбитието се проведе на 19 октомври в хотел „Дунав Плаза”при изключително висок интерес и предизвика широк медиен отзвук.

За първи път пред широка аудитория бяха представени новите тенденции в ЗеОП и се дискутира възможността за тяхното по-широко приложение у нас. Организаторите раздадоха еко-торбички с емблемата на ЗеОП и с материали от събитието. Общият извод, който направиха участниците – представители на общини, областни управи, академични среди и НПО, беше, че е необходимо актуализиране на правната рамка за обществените поръчки в България с цел по-широко прилагане на критериите за ЗеОП.

За повече информация: Cнимки, презентация и материали

 

Loading...

Loading...

Loading...

Loading...