Участие в Интеррег форум

interreg seville annonceПредставители на Клуб УРГО взеха участие във форума на ИНТЕРРЕГ в Севиля, Испания на 17 и 18 октомври 2017 г.

На събитието беше представена Платформата за изучаване на политики в областта на енергийната и ресурсна ефективност и опазването на околната среда и бяха дискутирани различни добри практики.

За повече информация:

Програма

Loading...