Концепцията MaaR представена на CIVITAS 2017

maar civitas2017 annonceДоц. Лучия Илиева разработи и представи на форума CIVITAS 2017 концепцията MaaR на базата на проучвания, направени в Русе по проекта ECCENTRIC.

Мобилността играе все по-голяма роля в оформянето на начина на живот на всички поколения в Европа, определяйки характеристиките и идентичностите както на хората, така и на общностите.

В рамките на секцията "Мобилният живот оформя новата реалност - предизвикателство за социалното приобщаване" беше представена разработка, която подчертава нарастващата разлика между тези, които "имат" и тези, които "нямат" мобилност.

Mobility as a Right (MaaR) - "Мобилността като право" е нова концепция. Представените проучвания, направени в Мадрид, Мюнхен и Русе ще бъдат използвани, за да покажат как мобилността влияе върху начина на живот на най-младите и стари в обществото и как солидарността между поколенията може да бъде положителна сила за справяне с липсата на мобилност.

Loading ...