Симпозиум за представяне на Доклада за 2017 г. на Агенцията за фундаментални човешки права на ЕК

fra 2017 annonceКлуб "Устойчиво развитие на гражданското общество" беше между поканените европейски неправителствени организации за участие в Юбилейния 10-ти симпозиум на FRA в Брюксел.

Агенцията, в тясно сътрудничество с Малтийското президентство, под чиято егида се проведе събитието на 28 юни 2017 г., проведе дискусия на тема „Прави ли Европа достатъчно за защита на човешките права”. Сред темите се открои тази за правата на детето, както и въпроси, свързани с промоцията на човешките права.

 

random_06.jpg