Обучителна сесия на Европейската мрежа за зелени обществени поръчки

green procurement annonceПредставителите на Клуб УРГО Мария Стойчева и Даниел Димитров взеха участие в Обучителна сесия на Европейската мрежа за зелени обществени поръчки, проведена на 20 Юни 2017 г. в Европейската комисия – Главна дирекция „Околна среда”.

Обучението бе организирано от ICLEI – водеща глобална мрежа, обединяваща над 1500 градове, общини и региони, ангажирани с изграждането на устойчиво бъдеще. Участваха представители на НПО от Испания, Литва, Естония, Ирландия, България, Белгия, Чехия.

Разгледани бяха правните аспекти и подходите при прилагането на критериите за зелени обществени поръчки в 10-те приоритетни сектора, включително чист транспорт и мобилност.

Акцентирано бе на ролята и работата на НПО-сектора като мотиватор на публичните власти за използването на Зелените обществени поръчки като инструмент за постигане на устойчив растеж.

Повече за събитието: http://www.sustainable-procurement.org/index.php?id=125

 

 

Програма

Loading...