Клуб УРГО в EU NGO Network on GPP Newsletter #1

gpp annonceКлуб "Устойчиво развитие на гражданското общество" намери място в първия брой на електронния вестник на Европейската мрежа на неправителствените организации за "зелени" обществени поръчки (The European NGO Network on Green Public Procurement) в рубриката "НПО в светлината на прожекторите".

Неправителствените организации, работещи в сферата на екологията, имат познания и опит с много от проблемите на околната среда, обхванати от критериите за зелени обществени поръчки, като опасни вещества, управление на отпадъците, енергийна ефективност и т.н., и следователно представляват важна заинтересована страна при насърчаване на зелени обществени поръчки. Европейската мрежа на неправителствените организации за "зелени" обществени поръчки е създадена през 2016 г. с подкрепата на Европейската комисия.

gpp

Целта на мрежата е да се увеличи реализирането на зелени обществени поръчки на територията на ЕС чрез изграждане на капацитет на НПО за подкрепа на държавните органи.

Клуб "Устойчиво развитие на гражданското общество" стана член на мрежата през месец януари 2017 г., за което беше съобщено на сайта на клуба - http://www.csdcs.org/index.php/bg/news-bg/485-csdcs-became-a-member-of-gpp

Планира се провеждане на обучения и дейности с цел придобиване на познания и насърчаване на зелените обществени поръчки в България. Това ще се извършва и чрез изградената мрежа на ENDURANCE, която разпространява информация и насърчава устойчивата мобилност сред общини, държавни органи, бизнеса и неправителствените организации. Целта е тази мрежа да се използва за голяма национална кампания за зелени обществени поръчки.

Можете да се запознаете с EU NGO Network on GPP Newsletter #1 тук.

Предстоящо

logo ecomm 2020

Двадесет и третата Европейска конференция за управление на мобилността ще се проведе от 3 юни до 5 юни 2020 г. в Кашкайш, Португалия.

Мрежа на ENDURANCE в България

bulgaria small

Transdanube.Pearls - Network for Sustainable Mobility along the Danube SRTMP of RUSE REGION

tdp srtmp ruse region

WEB страници на проекти по градска мобилност

smp logo official

epomm

eltis

do the right mix

bump site small