Нова възможност за общините, разработващи ПУГМ

sump guidelines cover

Искате План за устойчива градска мобилност (ПУГМ) във вашия град, но нямате експертизата или инструментите?

Три нови проекта за мобилност, финансирани от ЕС, започнаха проучване, за да помогнат да бъдат разбрани по-добре нуждите и тесните места при разработването на планове за устойчива градска мобилност.

ПУГМ е стратегически план, създаващ за всички граждани система на градски транспорт, която подобрява безопасността и сигурността, намалява атмосферното и шумовото замърсяване, парниковите газове и консумацията на енергия, и увеличава ефективността и рентабилността на превоза на хора и стоки. Три нови CIVITAS проекти - PROSPERITY, SUITS и SUMPs-Up ще съберат ценна информация чрез провеждане на анкетно проучване и така ще получат възможност да създадат курсове за обучение, инструменти и насоки, с които да помогнат на градовете да разработят ПУГМ с високо качество. Представителите на български градове, които попълнят анкетата преди вторник 28 Февруари 2017, ще получат приоритет за дейностите за обучение и подкрепа на проектите, а така също имат шанс да спечелят до 600€ за пътни и квартирни разходи за четвъртата Европейската конференция за устойчиви планове за градска мобилност в Дубровник (Хърватия). Анкетата е на няколко европейски езика, включително български.Тя може да бъде изтеглена и в pdf формат, ако Ви е необходима предварителна подготовка за попълване на отговорите. Клуб "Устойчиво развитие на гражданското общество" ви призовава да се възползвате от тази чудесна възможност.

Предстоящо

logo ecomm 2020

Двадесет и третата Европейска конференция за управление на мобилността ще се проведе от 3 юни до 5 юни 2020 г. в Кашкайш, Португалия.

Мрежа на ENDURANCE в България

bulgaria small

Transdanube.Pearls - Network for Sustainable Mobility along the Danube SRTMP of RUSE REGION

tdp srtmp ruse region

WEB страници на проекти по градска мобилност

smp logo official

epomm

eltis

do the right mix

bump site small