srtmp annonceНасоките представят концепцията и ползите от План за устойчив регионален туризъм и мобилност /SRTMP/ като основна парадигма за планиране на регионите, наречени "Трансданюб перли".

Те описват и обясняват основните стъпки и дейности, които трябва да се разработят и в крайна сметка да се приложат в такъв план. SRTMP изисква дългосрочна и устойчива визия за регион с туристически потенциал и отчита широките социални разходи и ползи с цел "интернализиране на разходите".

SRTMP са стратегически планове, предназначени да задоволят потребностите от мобилност на посетителите, както и на местното население в региони със силен акцент върху туризма.

srtmp 01

 

Концепцията за SRTMP се основава на съществуващите практики в областта на транспортното и туристическо планиране и отчита надлежно принципите на интеграция, участие и оценка. В сравнение със SUMP, SRTMP се фокусира върху вертикалната (общинска, регионална, дунавска) и хоризонтална (транспортна и туристическа) интеграция.

Създаването и функционирането на информационните центрове за мобилност в туристическите дестинации са поставени в основата на SRTMP.

 

НАСОКИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА SRTMP (кликнете върху заглавието, за да изтеглите Насоките)