lucia ilieva

Доц. Илиева е сертифициран международен бизнес-консултант с 20-годишен опит в областта на управлението на проекти, фирмен маркетинг и мениджмънт и управлява ЛИМАСОЛ Консулт ЕООД ( www .limasol.eu . Тя е Контрольор първо ниво към МРРБ - Дирекция УТС.

Доц. Илиева и нейният екип са разработили над 500 успешни проекта за различни корпоративни клиенти и държавни органи, в т.ч. над 30 за Клуб “УРГО”.

CV на г-жа Лучия Илиева