about us

НПО «Клуб Устойчиво развитие на гражданското общество» /Клуб УРГО/ е създадена през 1997 г. като организация, обединяваща усилията на университетски преподаватели, експерти и студенти за въвеждане принципите на устойчивото развитие във всички сфери на обществото – екологична, социална и икономическа. Сдружението е регистрирано в София, но има клон в Каварна с членове  от Добрички и  Варненски регион. Сдружението има отлично обучен проектен екип, ръководен от доц. Лучия Илиева – международен сертифициран бизнес-консултант, в който влиза счетоводител, ИТ-експерти, мониторинг-експерт, експерти по проекти,   преводачи от английски, немски и испански и одитор.

За годините на своето съществуване Клуб УРГО се утвърди като водеща НПО с над 30 успешно изпълнени проекта и множество отличия, между които грамоти от Столична община и бившето «Министерство на Държавната Администрация».

Клуб УРГО има дългогодишен опит в обучението на възрастни и развива сериозна образователна дейност. Като член на Консорциум «Европейски образователни семинари», в периода от 2005 до 2010 г. той организира и проведе над 50 семинара на теми, свързани с Европейското членство на България, управление на Европейски проекти и тръжни процедури.

Организацията винаги е работила с много доброволци - студенти и пенсионери. Клубът е член на няколко Европейски мрежи (Форум за защита правата на човека, Дунавски екологичен форум, Инфорс, ТРИАЛОГ) и работи активно на европейска платформа за утвърждаване имиджа на българския трети сектор. Организацията беше избрана да представлява българските НПО при наблюдение изпълнението на НСРР. Понастоящем Клуб УРГО е член на Обществения съвет към Комисията по Европейските въпроси и контрол на Еврофондовете (КЕВКЕФ) в НС. Клуб УРГО поддържа скромен библиотечен фонд от икономическа и екологична литература, речници и справочници, част от които са получени като дарение от Фондация “Отворено общество”, общини и международни институции (REC, UNDP), а други са закупени или дарени от членове на Сдружението и партньорски организации.